Que fem?

La nostra Missió:

Entenem que cada persona amb diversitat funcional ha de poder disposar d’igualtat d’oportunitats per a participar plenament en la societat. La nostra missió és donar els suports necessaris per a que aquestes persones assoleixin el màxim grau de desenvolupament personal i d’autodeterminació per a poder concretar i realitzar el seu projecte de vida.

Aquesta missió es concreta en:

  • Donar suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida i benestar.
  • Vetllar pels seus drets davant les Administracions Públiques: Central, Autonòmica i local.
  • Col·laborar amb entitats públiques i privades en projectes de millora de la qualitat de vida.
  • Fomentar el suport mutu entre les famílies.
  • Crear i gestionar els serveis necessaris per a garantir una atenció de salut, educació, treball, habitatge, oci i tutela.

Serveis:

Per dur a terme la nostra missió disposem dels següents serveis: