POLÍTICA DE PRIVACITAT EN PROTECCIÓ DE DADES

La protecció de les teves dades personals és molt important per a ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA. Hem adoptat principis sòlids mitjançant la Política informativa de Protecció de Dades. Ens comprometem a assegurar que la teva informació personal es trobi protegida i no s’utilitzi de forma indeguda.

Al facilitar-nos la teva informació personal i utilitzar els nostres llocs web, entenem que has llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.  

En aquesta nota informativa et proporcionem informació detallada de qui és el responsable de tractament, amb quina finalitat es va a tractar la teva informació personal, la legitimació per al tractament, com la vam recaptar, per què la demanem, com la utilitzem, els drets que et assisteixen i també s’expliquen els processos que hem disposat per protegir la teva privacitat. 

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ.

El present document és d’aplicació a ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA.

2. TITULARITAT DE LES DADES I FINALITAT D’ÚS D’AQUESTS.

Quan fas servir els diversos formularis de registre tant electrònics com en suport paper en ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA ens facilites dades personals que s’incorporen a la nostra base de dades. També generes informació com a conseqüència de la teva interacció amb nosaltres que podem conservar. Tot tractament de dades realitzat per ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA sempre i en tot cas, es basa en un consentiment exprés per part de l’usuari.

Per demanar el consentiment, per mitjans electrònics, l’usuari haurà de marcar els checkbox que acompanyen el formulari de recollida de dades. Sense l’autorització expressa, les dades no seran tractades, avisant-així la web que no permetrà continuar amb el procés quan el tractament sigui necessari. La nostra web genera un registre de cada un dels consentiments prestats per l’usuari a l’efecte de poder acreditar la seva prestació efectiva i data.

Entenem per consentiment exprés aquell que implica un acte positiu per part de l’usuari, no basant mai un tractament en el mer silenci o inacció de l’usuari.

Igualment seran objecte de tractament les dades que ens facilitis per accedir a qualsevol servei o funcionalitat que posem a la teva disposició dins del web, sempre informant de el tractament que es realitzarà i recaptant el teu consentiment de forma expressa.

A més, posem a disposició dels usuaris del web, formularis per contactar amb nosaltres i fer-nos arribar els teus suggeriments.

Quan demanem informació de l’usuari per un altre mitjà, per exemple formulari escrit, recaptarem la conformitat al tractament mitjançant la signatura en document suport paper.

3. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT.

Les teves dades s’incorporen al fitxer el responsable del qual és:

NIF: G-08440307
Nom o raó social: ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA
Domicili Social: Vía Trajana, 1 08930 SANT ADRIÀ DEL BESOS
Email: assa.protecciodades@gmail.com

4.  LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS?

Per complir amb les nostres obligacions legals i reguladores, ens basem en els següents preceptes:

 1. Art. 6.1. RGPD. En el consentiment exprés que ens has donat per al tractament de les teves dades.
 2. Art. 6.2 RGPD. Per a l’execució d’un contracte en el qual tu com interessat ets part o per a l’aplicació a petició teva de mesures contractuals.

5. QUÈ DADES PERSONALS TEUS TRACTEM?

La recollida pot abastar una o diverses categories de dades personals, segons sigui la finalitat a realitzar i l’acceptació de el tractament que ens ha donat. Aquestes poden ser:

 • Informació identificativa: nom, DNI, adreça postal, correu electrònic, números de telèfon.
 • Característiques personals: acadèmiques i professionals.
 • Situació laboral: ocupació, localització, nom d’ocupador.
 • Dades bancàries, financers i transaccionals: compte bancari, dades de pagament.

Mai sol·licitem dades personals relacionats amb el teu raça o origen ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques o relatius a la teva orientació sexual, tret que fos requerit per obligació legal.

6. AMB QUINA FINALITAT DEMANEM LA VOSTRA INFORMACIÓ PERSONAL?

La raó principal per la qual demanem la teva informació personal és per facilitar i millorar el servei, que com a client esperes de nosaltres.

7. COM RECAPTEM L’INFORMACIÓ?

Podem demanar informació personal sobre tu per diferents mitjans, en alguns casos tu contactaràs amb nosaltres per compartir la teva informació personal, i en altres casos nosaltres demanem les teves dades personals usant altres mitjans com:

 • Llocs web / pàgines de xarxes socials que contenen informació feta pública per part teva, com el teu website o xarxa social, per exemple.
 • Bases de dades fetes públiques per tercers.
 • Els nostres clients corporatius i / o les seves marques i afiliats.

8. AMB QUI COMPARTIM LES TEVES DADES PERSONALS?

Per tal de complir els fins comentats anteriorment, únicament divulguem les teves dades personals a:

 • Agents independents, intermediaris o corredors, socis financers i comercials amb els quals tenim relacions regularment, autoritats financeres i judicials, agències estatals i organismes públics a la teva sol·licitud o sota empara legal.

9. TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA DEL EEE

En el cas de transferències internacionals amb origen a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) en què la Comissió Europea ha reconegut que un Estat no comunitari ha proporcionat un nivell adequat de protecció de dades, les teves dades personals poden ser transferits sota aquest fonament.

Per a aquelles transferències a Estats no comunitaris el nivell de protecció no ha estat reconegut per la Comissió Europea, recorrerem a una derogació aplicable a aquesta situació concreta o implementar les següents mesures de seguretat per assegurar la protecció de les teves dades personals:

 • Clàusules contractuals estàndard aprovades per la Comissió Europea.
 • Normes corporatives vinculants, quan correspongui.

Per obtenir una còpia d’aquestes mesures de seguretat o informació sobre on estan disponibles, pots enviar una sol·licitud per escrit tal com indicarem en el punt 13.

10. QUANT TEMPS CONSERVAREM TEVES DADES PERSONALS?

Conservarem les teves dades personals pel temps màxim requerit per tal de complir amb la legislació aplicable i les regulacions o un altre període en relació amb els nostres requeriments operacionals, com ara el manteniment adequat del compte, facilitar la gestió amb el client i respondre a les reclamacions legals o sol·licituds reguladores. Per exemple, la major part de la informació de el client és conservada durant la durada de la relació contractual i posterior a la finalització d’informació detallada al respecte a la nostra política de cookies present en els llocs web de la companyia.

11. QUINS SÓN ELS TEUS DRETS I COM POTS EXERCITAR?

D’acord amb la regulació aplicable, tens els següents drets:

 • Accés: pots obtenir informació relativa al tractament de les teves dades personals i una còpia dels mateixos.
 • Rectificació: en el cas que consideris que les teves dades personals són incorrectes o incomplet, pots demanar que aquestes dades siguin modificats de manera adequada.
 • Supressió: pots sol·licitar l’esborrat de les dades personals en la mesura del permès per la llei.
 • Restricció: pots sol·licitar la restricció del tractament de les teves dades personals.
 • Oposició: pots oposar-te al tractament de les teves dades tenint en compte la teva situació particular. Tens dret absolut per oposar-te al tractament de les teves dades personals amb finalitats de màrqueting directe, que inclou el perfilat relacionat amb el màrqueting directe.
 • Retirar el consentiment: en els casos en què hagis donat el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment.
 • A la portabilitat de les teves dades: en els casos en què sigui aplicable, tens dret a que se’t retornin les dades o, quan sigui possible, siguin transferits a un tercer.

Si vols exercir els drets esmentats anteriorment, preguem l’enviament d’una carta o correu electrònic a les següents adreces: Vía Trajana, 1 08930 SANT ADRIÀ DEL BESOS, o a assa.protecciodades@gmail.com incloent una còpia o còpia escanejada del teu NIF o document acreditatiu per tal de comprovar la seva identitat.

D’acord amb la legislació aplicable, a més dels drets esmentats, té dret a interposar una reclamació davant l’autoritat de control competent Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) amb domicili situat en Carrer Jorge Juan, 6 CP 28001 Madrid, si en un termini d’un mes no hem contestat prèviament a la sol·licitud d’exercici dels teus drets.

12. POTS SEGUIR LES ACTUALITZACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT DE ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA.

En un món de constants canvis tecnològics, ens cal actualitzar constantment la nostra Política de Privacitat.

El convidem a revisar l’última versió de la nostra política en línia i l’informarem de qualsevol canvi a través del nostre lloc web o un altre canal de comunicació habitual.

13. CONTACTAR AMB NOSALTRES

Si tens alguna pregunta relativa a l’ús de les teves dades personals a l’empara d’aquesta Política de Privacitat, preguem ens facis arribar una carta a Vía Trajana, 1 08930 SANT ADRIÀ DEL BESOS, o a assa.protecciodades@gmail.com contactant amb el nostre Delegat de Protecció de Dades i revisarem la teva sol·licitud.

És important que sàpigues quines són les conseqüències de la cancel·lació de les teves dades com a usuari de ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA per això et vam informar que, si demanes la cancel·lació de les dades, perdràs el compte amb la que et vas registrar i serà necessari iniciar un alta nova per tornar a ser usuari.

14. MESURES DE SEGURETAT

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA ha realitzat una exhaustiva anàlisi de regs de tots els tractaments de dades realitzats. Com a conseqüència d’aquesta anàlisi ha definit cada procés i, intentat minimitzar els eventuals riscos, garantint amb la màxima diligència l’adequada protecció dels Drets Fonamentals dels usuaris dins de l’entorn de ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA.

ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA és conscient de la preocupació de l’usuari per la seguretat, per això, ha optat per implementar els nivells de seguretat més estrictes que permetin l’adequat funcionament de la web, de les seves funcionalitats i dels seus serveis preservant la integritat de les dades i informacions emmagatzemades. Els serveis són prestats amb els seus propis recursos tecnològics i en ocasions per tercers que disposen de les mesures de seguretat necessàries per assegurar la impossibilitat d’accés no autoritzat segons la tècnica i tecnologia ordinària actual. En ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA volem que el servei que els nostres clients rebin ofereixi una experiència d’usuari satisfactòria i segura, de manera que només triem proveïdors de reputada trajectòria i solvència tècnica que permeten el compliment de la normativa de seguretat legal vigent, per evitar la seva pèrdua, mal ús o accés per persones no autoritzades.

15. EDAT PER A SER USUARI DE ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA.

Amb caràcter general per a ser usuari de ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA, caldrà que siguis major d’edat. Si el nostre equip detecta que algun compte d’usuari pertany a un menor de l’edat indicada, podrem contactar amb tu per esbrinar la teva edat. Per a això, podrem sol·licitar l’aportació de el Document Nacional d’Identitat (DNI) o un altre document equivalent dins d’un termini determinat. En cas de no ser aportat o comprovar que el perfil s’ha creat per un menor de l’edat indicada podrem procedir al bloqueig o cancel·lació definitiva del teu perfil com a usuari.

17. COOKIES I ARXIUS DE REGISTRE:

La web ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSIQUICS SANT ADRIÀ – ASSA utilitzem cookies per facilitar la relació dels visitants amb el nostre contingut i per permetre elaborar estadístiques sobre les visitants que rebem. En compliment de la Directiva 2009/136 / CE, desenvolupada en el nostre ordenament per l’apartat segon de l’article 22 de la Llei de Serveis de Societat de la Informació, seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a informar-detalladament de l’ ús que es realitza al nostre web.

Es denominen cookies a uns petits arxius que es graven en el navegador utilitzat per cada visitant del nostre web perquè el servidor pugui recordar la visita d’aquest usuari amb posterioritat quan torni a accedir als nostres continguts. Aquesta informació no revela la teva identitat, ni dada personal, ni accedeix a el contingut emmagatzemat en el teu pc, però sí que permet al nostre sistema identificar-te com un usuari determinat que ja va visitar la web amb anterioritat, va visualitzar determinades pàgines, etc. I a més permet guardar les teves preferències personals i informació tècnica com ara les visites realitzades o pàgines concretes que visiteu.

Si no vols que es guardin cookies al teu navegador o prefereixes rebre una informació cada vegada que una galeta sol·liciti instal·lar-se, pots configurar les seves opcions de navegació perquè es faci d’aquesta forma. La major part dels navegadors permeten la gestió de les cookies de 3 formes diferents:

 • Les cookies són sempre rebutjades;
 • El navegador pregunta si l’usuari vol instal·lar cada galeta;
 • Les cookies són sempre acceptades;
 • El teu navegador també pot incloure la possibilitat de seleccionar amb detall les cookies que desitja que s’instal·lin al teu ordinador. En concret, l’usuari pot normalment acceptar alguna de les següents opcions:
 • rebutjar les cookies de determinats dominis;
 • rebutjar les cookies de tercers;
 • acceptar cookies com no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca);
 • permetre al servidor crear cookies per un domini diferent.