Habitatge

Les nostres llars: UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA FAMILIAR.

La llar residència esdevé l’habitatge de la persona amb diversitat funcional quan no té família o aquesta no se’n pot fer càrrec. La llar residència funciona 365 dies l’any i ofereix allotjament a les persones amb diversitat funcional que no tenen coberta aquesta necessitat. Així mateix, el servei engloba tota l’atenció orientada al manteniment i a la millora de l’autonomia de les persones assistides i abasta l’àrea de salut, seguretat, manutenció, atenció social, lleure i supervisió.

Recursos

Equip de treball

L’equip de treball està format per auxiliars educatius i una directora tècnica.

Àrees que treballem a la llar-residència

L’ingrés a la llar-residència, comporta una sèrie de canvis que requereixen un procés d’adaptació a la nova situació. L’acollida és el moment de potenciar la implicació de la família, conèixer les necessitats de la persona i ajudar-la a integrar-se a la nostra llar.

La llar-residència és un centre obert, per la qual cosa els nois i noies són lliures per entrar i sortir a qualsevol hora del dia i de la nit, amb
comunicació prèvia. Amb les activitats de la vida diària, els nostres educadors afavoreixen la normalització de la vida dels nostres usuaris, la integració i participació
activa a la societat.

Fomentar i ajudar a mantenir una correcta higiene dels nostres usuaris. També, acompanyar-los a visites mèdiques i proves de medicina general o especialistes.

El foment de les relaciones interpersonals i socials és clau per la vida de tota persona, tant en l’espai de la llar, com en la vida en la comunitat.

Potenciar la independència personal amb la finalitat de que puguin autogestionar les seves pròpies vides.

La llar-residència no és una finalitat última per sí mateixa, sinó un vehicle per a què les persones facin un procés d’inclusió social progressiu d’acord amb les possibilitats evolutives de cadascuna. La valoració de la preparació de la sortida de la persona usuària es fa des del moment que la persona ingressa en el recurs, i s’actualitza mitjançant el seguiment individualitzat de cada resident.

Com accedir-hi

Qui pot accedir:
Persones entre 18 i 65 anys amb el certificat de diversitat funcional que necessiten, de forma temporal o permanent, supervisió i ajuda per a les activitats de la vida diària. D’altra banda, la persona ha d’estar atesa, al mateix temps, en un centre diürn, ja sigui centre ocupacional, d’atenció especialitzada o bé, centre especial de treball, per combinar amb l’horari d’atenció de la llar residència, que comença a les 17h fins les 9h i caps de setmana les 24 hores.

  • Fotocòpia del DNI de l’usuari i dels seus tutors.
  • Certificat de disminució.
  • Si correspon, sentència d’incapacitació i nomenament de
    tutors.
  • Una fotografia (tipus carnet) .
  • Informe mèdic.
  • Informes psicològics i pedagògics del servei de procedència.

Una vegada recollida tota la documentació, es signa el contracte d’assistència i es pacta el procés d’entrada a la llar residència.

Activitats de la llar residència

Amb l’objectiu d’afavorir la integració de les persones amb diversitat funcional a la comunitat, la llar residència inclou al programa les activitats de la vida diària (planificació de la compra, preparació de menús, cura de la roba…) amb finalitats educatives i rehabilitadores.

A més, d’aquestes activitats internes integrades al funcionament de la llar residència, es cerca la participació de les persones usuàries en activitats per millorar el seu creixement personal.

– Activitats culturals.

– Activitats esportives.

– Activitats de lleure.


LLAR RESIDÈNCIA ASSA
Carrer Mare de Deu del Carme, 34, 3r. 3ª.
08930 – Sant Adrià de Besòs
T. 934621813
assa.santadria@gmail.com

LLAR RESIDÈNCIA DALT DE LA VILA
Plaça de la Assemblea de Catalunya, 5, 1r.
08911 – Badalona
T. 934621813
assa.santadria@gmail.com